Preview Mode Links will not work in preview mode

Fattig eller Rik

Nov 26, 2018

Hennes mamma var ensamstående städerska, hans föräldrar är läkare. Hon skämde bort sina söner när de var barn, han fick ibland inte en enda julklapp. Hon bor i en tjusig vindsvåning, han bor fortfarande hemma. Men båda har ett starkt engagemang för ekonomi och sparande. I första avsnittet av EFN:s podcast...