Preview Mode Links will not work in preview mode

Fattig eller Rik

Aug 26, 2019

Är hållbart pensionssparande lönsamt? Och hur gör man för att spara hållbart på riktigt? Det diskuterar Amelia med Linda Haraké, chef för hållbara investeringar Handelsbanken Liv. Medverkar gör också EFN:s Albin Kjellberg.