Preview Mode Links will not work in preview mode

Fattig eller Rik


May 6, 2019

Slarviga ekonomiska beslut leder ofta till känslomässiga katastrofer. Det berättar familjeterapeuten Magdalena Bluhme i veckans avsnitt av Fattig eller rik. Dessutom får du veta hur du är rättvis mot barn och bonusbarn samt undviker den förödande känsloskulden.