Preview Mode Links will not work in preview mode

Fattig eller Rik


Jun 17, 2019

Kvinnor har lägre pension än män. Det behöver vi ändra på. I veckans avsnitt av Fattig eller rik tar Amelia hjälp av Maria Hård af Segerstad från Handelsbanken för att hjälpa dig finna smarta vägar till en bättre pension. Dessutom medverkar EFN:s Matilda Karlsson, som undrar varför hon över huvud taget ska tänka på pensionen.