Preview Mode Links will not work in preview mode

Fattig eller Rik


Mar 24, 2020

I Fattig eller rik berättar Tony Irving om när han gick i konkurs och förlorade allt. Vi får ta del av hans livserfarenheter, hur konkursen var det värsta han har varit med om och hur han ställde om sitt liv.  I efterhand visade sig vara det bästa som hänt honom, och i programmet delar Tony med sig av sina bästa råd och tips för hur du tar dig ur en konkurs och hur du kan vända det till något positivt.