Preview Mode Links will not work in preview mode

Fattig eller Rik


Jun 1, 2020

Arbetslösheten stiger i spåren av krisen och det påverkar bostadsmarknaden. I Fattig eller rik reder vi ut vilka konsekvenser det ger med Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.